Podporují nás

 

Obec Hovorčovice je naším největším partnerem, který nás podporuje a v prvé řadě jsme velice vděční za prostory  klubovny, které můžeme využívat.
Díky podpoře města jsme mohli tento rok mimo jiné pořídit:
  pádla a vesty na jednu pramici (6 dětí)
   drobný vodácký materiál (házečky, lodní pytle, vodácká lékarnička atd.)
  drobné nářadí a nástroje pro chod oddílu
  materiál na výrobu vánočního betléma
  vybavení táborové koupelny (lázeňská kamna, zástěny)

 

Dále nás podporují
-  Gábina Kašparová: finanční dar na koupi části oplachtění na pramici P550.
-  manželé Proškovi: materiál na výrobu stanových podsad (11 ks.).
-  Jan Pazour: přířez materiálu na výrobu stanových podsad.
-  Oldřich Lopata: dar nové pramice P550, pomoc při zajištění akcí, ceny na tábor.
-  manželé Šťastných: dar nové pramice P550 včetně oplachtění, pomoc při zajištění tábora
-  Jiří Houba: podpora chodu klubovny, pomoc při stavbě betléma, pomoc při zajištění akcí, ceny na tábor, drobné vybavení oddílu.
-  Vlastimil Štěpán: podpora chodu klubovny, pomoc a vaření na táboře.
-  Veronika Štefanová: finanční dar na koupi jedné stanové plachty.
-  manželé Lovětínští: pomoc při zajištění akce, ceny na tábor.
-  Spolek Felix Liberi: zapůjčení další místnosti pro naší klubovní činnost.
-  obecně všichni rodiče našich skautů.