Oddíl vodních skautů "Pátý oceán"  Hovorčovice

V úterý, 26.5.2020 opět začínáme. Zatím jenom venku, v parku, ale začínáme. 

Jsme oddíl vodních skautů "Pátý oceán" pro kluky a holky od 8. let v Hovorčovicích. V současnosti máme 5 posádek. Dvě posádky žabiček a vlčat, dvě posádky skautek a skautů a jednu posádku benjamínků. Schůzky žabiček/vlčat jsou pravidelně v úterý v klubovně od 16:30 do 17:55, schůzky skautek/skautů jsou stejný den od 18.05 do 19.30 a benjamínci se scházejí v pátek od 15.15 do 16.15. Zhruba jednou do měsíce vyrážíme na různé výpravy či jiné akce, jednou do roka pořádáme letní tábor. V součastnosti má náš oddíl cca 40 dětí a tím je bohužel kapacita našeho oddílá naplněna, tedy nepříjímáme nové členy.

Naše posádky:

  • Lumíci (benjamínci): kluci a holky od 6 do 8 let
  • Divoženky (žabičky): holky od 8 do 11 let
  • Čerti (vlčata): kluci od 8 do 11 let
  • Rozárky (skautky): holky od 11 do 15 let
  • Pohromáci (skauti): kluci od 11 do 15 let

Skauti jsou mezinárodní organizací s propracovaným systémem zážitkové pedagogiky, která se snaží o všestranný rozvoj dítěte a naplnění jeho individuálních potřeb. Dítě tak nachází kladný vztah k přírodě, naučí se být ohleduplné ke svému okolí, hrát fér a spolupracovat s ostatními kamarády.

Oddílový pokřik: 
Vlna tam, vlna sem, 
Nebezpečí přeperem,
Vlna sem, vlna tam,
My jsme Pátý oceán.