Oddíl vodních skautů "Pátý oceán"  Hovorčovice

 

Jsme oddíl vodních skautů "Pátý oceán" pro kluky a holky od 8. let v Hovorčovicích. V současnosti máme 5 posádek. Dvě posádky žabiček a vlčat, dvě posádky skautek a skautů a jednu posádku roverů. Schůzky žabiček jsou pravidelně v pátek v klubovně od 16.00 do 17.30, schůzky vlčat v úterý v klubovně od 16:30 do 17:55, schůzky skautů v úterý od 16:30 do 17:55, schůzky skautek v úterý od 18.05 do 19.30, schůzky roverů jsou v pátek od 16.00 do 17.30. Zhruba jednou do měsíce vyrážíme na různé výpravy či jiné akce, jednou do roka pořádáme letní tábor. V současnosti má náš oddíl cca 45 dětí a z kapacitních důvodů už letos další nováčky nebereme.

Naše posádky:

  • Divoženky (žabičky): holky od 8 do 11 let
  • Čerti (vlčata): kluci od 8 do 11 let
  • Rozárky (skautky): holky od 11 do 15 let
  • Pohromáci (skauti): kluci od 11 do 15 let
  • Jezevčíci (rangers a rover): holky a kluci od 15 let

Skauti jsou mezinárodní organizací s propracovaným systémem zážitkové pedagogiky, která se snaží o všestranný rozvoj dítěte a naplnění jeho individuálních potřeb. Dítě tak nachází kladný vztah k přírodě, naučí se být ohleduplné ke svému okolí, hrát fér a spolupracovat s ostatními kamarády.

Oddílový pokřik: 
Vlna tam, vlna sem, 
Nebezpečí přeperem,
Vlna sem, vlna tam,
My jsme Pátý oceán.