Oddíl vodních skautů "Pátý oceán"  Hovorčovice

Jsme oddíl vodních skautů "Pátý oceán" pro kluky a holky od 8. let v Hovorčovicích. V současnosti máme 5 posádek. Dvě posádky žabiček a vlčat, dvě posádky skautek a skautů a jednu posádku rangers. Schůzky žabiček jsou pravidelně v pátek v klubovně od 16.00 do 17.30, schůzky vlčat v úterý v klubovně od 16:30 do 17:55, schůzky mladších skautů v úterý od 16:30 do 17:55, schůzky skautek a starších skautů v úterý od 18.05 do 19.30. Benjamínci se nově scházejí ve čtvrtek od 16.30 do 17.30. Zhruba jednou do měsíce vyrážíme na různé výpravy či jiné akce, jednou do roka pořádáme letní tábor. V současnosti má náš oddíl cca 40 dětí a z kapacitních důvodů už letos další nováčky nebereme.

Naše posádky:

  • Divoženky (žabičky): holky od 8 do 11 let
  • Čerti (vlčata): kluci od 8 do 11 let
  • Rozárky (skautky): holky od 11 do 15 let
  • Pohromáci (skauti): kluci od 11 do 15 let
  • Netopýrci (benjamínci): holky a kluci od 6 let

Skauti jsou mezinárodní organizací s propracovaným systémem zážitkové pedagogiky, která se snaží o všestranný rozvoj dítěte a naplnění jeho individuálních potřeb. Dítě tak nachází kladný vztah k přírodě, naučí se být ohleduplné ke svému okolí, hrát fér a spolupracovat s ostatními kamarády.

Oddílový pokřik: 
Vlna tam, vlna sem, 
Nebezpečí přeperem,
Vlna sem, vlna tam,
My jsme Pátý oceán.